Mūsu Kultūra

8f045b3c

YA-VA ir mācīšanās organizācija ar kultūru, kas veicina un atbalsta nepārtrauktu mācīšanos, kritisko domāšanu, riska uzņemšanos un jaunas idejas ikvienam uzņēmumam.

Zīmola vīzija:Nākotnes YA-VA vajadzētu būt augsto tehnoloģiju, pakalpojumu orientētai un internacionalizētai

Zīmola misija: “Transporta” spēks biznesa attīstībai

Zīmola vērtība:Integritāte: zīmola pamats

Inovācija:Zīmola attīstības avots

Atbildība:Zīmola pašizaugsmes sakne

Abpusēji izdevīgi:Ceļš uz pastāvēšanu

Zīmola mērķis: Atvieglo savu darbu